понедељак, 21. јануар 2013.

Katedra za menadžment kreativnih industrija pomaže časopis STEPART

21/01/2013
Katedra za menadžment kreativnih industrija je zahavljujući studentima volonterima kao i dodatnim angažovanjem naučno-istraživačkog osoblja pomogla Profesionalnom Udruženju baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije da se lansira prvo izdanje esnafsko-stručnog časopisa gorenavedenog Udruženja (ISSN 2334-7112).  Realizaciju ovog mesečnika će studenti volonteri koji izučavaju menadžment štampanih medija redovno nastaviti da pomažu kao deo svojih aktivnosti u domenu praktične realizacije naučenih teoretskih tehnika postojećih predmeta osnovnih akademskih studija.


 www.fim.rs